Salmene 83:5

Salmene 83:5 NB

De sier: Kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del