Salmene 83:3

Salmene 83:3 NB

For se, dine fiender larmer. De som hater deg, løfter hodet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del