Salmene 83:16

Salmene 83:16 NB

slik må du jage dem med ditt uvær og skremme dem med din storm.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del