Salmene 83:15

Salmene 83:15 NB

Som ilden brenner opp en skog og flammene setter fjell i brann
NB: Norsk Bibel 88/07
Del