Salmene 83:14

Salmene 83:14 NB

Min Gud, gjør dem som en støvvirvel, som agner for vinden!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del