Salmene 83:12

Salmene 83:12 NB

La det gå dem - deres fremste menn - som Oreb og som Se’eb! La det gå alle deres fyrster som Sebah og som Salmunna
NB: Norsk Bibel 88/07
Del