Salmene 83:11

Salmene 83:11 NB

Ved En-Dor ble de ødelagt, de ble til møkk på marken.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del