Salmene 83:10

Salmene 83:10 NB

Gjør med dem som med Midian, som med Sisera, som med Jabin ved bekken Kisjon!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del