Salmene 54
NB

Salmene 54

54
Gud, frels meg ved ditt navn!
1Til sangmesteren. Med strengespill. En læresalme av David, 2den gang mennene fra Sif kom og sa til Saul: David holder seg skjult hos oss. #1Sam 23:19 ff. 3Gud, frels meg ved ditt navn! Hjelp meg til min rett ved din kraft! 4Gud, hør min bønn, vend øret til min munns ord!
5For fremmede har reist seg mot meg, voldsmenn står meg etter livet. De har ikke Gud for øye. Sela. #86:14. 6Se, Gud er min hjelper! Herren er den som holder min sjel oppe. #97:10. 118:7. 7Det onde skal falle tilbake på dem som lurer på meg. Utrydd dem i din trofasthet. #28:4. 62:13. 8Med villig hjerte vil jeg ofre til deg. Jeg vil prise ditt navn, Herre, for det er godt. #92:2. 116:17. 9For av all nød frir han meg ut, og mitt øye kan se med triumf på mine fiender. #59:11. 91:8. 92:12. 112:8. 118:7.