Salmene 46
NB

Salmene 46

46
Gud er vår faste borg
1Til sangmesteren. Av Korahs barn. Etter Alamot*. En sang. #*«unge piker», antagelig en toneart. 2Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet overmåte stor. #18:2,3. 62:8. Ord 18:10. 3Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i havets hjerte, #27:1. 82:5. 4om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot. Sela. #65:8. 89:10. 93:3,4. Jer 5:22. 5En strøm - dens bekker gleder Guds by, Den Høyestes hellige bolig. #36:9. 6Gud er midt i den, den skal ikke rokkes. Gud hjelper den når morgenen bryter fram. #37:40. Sef 3:17. Sak 2:9. Matt 16:18.
7Folkeslag bruste, riker ble rokket. Han lot sin røst lyde, og jorden smeltet. #68:34. Jes 8:9,10. 17:12. Amos 9:5. 8Herren, hærskarenes Gud er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Sela. #48:4. Rom 8:31. 9Kom og se Herrens gjerninger, som har voldt ødeleggelse på jorden! #66:5. 10Han gjør ende på krigene over hele jorden, bryter buen i stykker og hogger spydet av. Vognene brenner han opp med ild. #76:4. Jes 2:4. 9:5. Esek 39:9. Hos 2:18. Mika 4:3. 11Hold opp, og kjenn at jeg er Gud! Jeg er opphøyet blant folkene, opphøyet på jorden. 12Herren, hærskarenes Gud er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Sela.