Salmene 30:4

Salmene 30:4 NB

Herre, du har ført min sjel opp fra dødsriket. Du holdt meg i live så jeg ikke skulle gå i graven.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del