Salmene 27
NB

Salmene 27

27
Herren er mitt lys og min frelse
1Av David. Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg frykte? Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg engstes for? #36:10. 2Mos 15:2. Jes 60:19. Mika 7:8. 2Når ugjerningsmenn kommer imot meg for å sluke meg - mine motstandere og mine fiender, så snubler og faller de selv. 3Om en hær leirer seg imot meg, frykter ikke mitt hjerte. Om krig reiser seg imot meg, enda er jeg trygg. #3:7. 4Én ting har jeg bedt Herren om, det søker jeg etter: At jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager for å skue Herrens prakt og grunne i hans tempel. #15:1. 23:6. 26:8. 84:2,3. 5For han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag, han skjuler meg i sitt skjermende telt. På en klippe fører han meg opp. #31:21. 40:3. 91:1. Jes 4:6. 6Nå løfter jeg mitt hode høyt over mine fiender rundt omkring meg. Jeg vil ofre jubeloffer i hans telt. Jeg vil synge og lovsynge for Herren. 7Herre, hør min røst når jeg roper, vær meg nådig og svar meg!
8Mitt hjerte holder fram for deg [ditt ord]: Søk mitt åsyn! - Herre, jeg søker ditt åsyn. #34:5. 105:4. 5Mos 4:29. 9Skjul ikke ditt åsyn for meg! Støt ikke din tjener bort i din vrede. Min hjelp har du vært. Slipp meg ikke og forlat meg ikke, min frelses Gud! 10For min far og min mor har forlatt meg, men Herren vil ta meg opp. 11Herre, lær meg din vei, og led meg på den rette sti for mine fienders skyld. #25:4,10. 26:12. 86:11. 12Overgi meg ikke til mine fienders mordlyst! For falske vitner står opp imot meg, de fnyser av vold. 13Å, om jeg ikke trodde at jeg skulle se Herrens godhet i de levendes land! #31:20. 116:9. 142:6. Jes 38:11. Jer 11:19. 14Vent på Herren! Vær ved godt mot! Ditt hjerte være sterkt! Ja, vent på Herren! #31:25. 37:34. 130:5. Ord 20:22.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.