Salmene 27:1

Salmene 27:1 NB

Av David. Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg frykte? Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg engstes for?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 27:1

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 27:1