Salmene 25:14

Salmene 25:14 NB

Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del