Salmene 18

18
Min Gud er min klippe, som jeg setter min lit til
1Til sangmesteren. Av Herrens tjener David, som fremsa denne sangens ord for Herren den dagen Herren hadde fridd ham fra alle hans fienders hånd, og fra Sauls hånd. #2Sam 22:1 ff. 2Og han sa: Herre, jeg har deg hjertelig kjær, du min styrke! #46:2. 59:17,18. 3Herren er min klippe og min festning, min frelser. Min Gud er min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg. #3:4. 31:4. 62:3,8. 73:26. 91:2. 144:2. Luk 1:69. 4Jeg påkaller Herren, han som vi lovpriser, og jeg blir frelst fra mine fiender. 5Dødens rep omspente meg, fordervelsens strømmer forferdet meg. #55:5. 69:3. 116:3. Job 22:10. 6Dødsrikets rep omringet meg, dødens snarer truet meg. 7I min trengsel påkalte jeg Herren, jeg ropte til min Gud. Fra sitt tempel hørte han min røst, og mitt skrik kom for ham, til hans ører. #120:1. Jon 2:8. 8Da ristet og bevet jorden, fjellenes grunnvoller skalv. De ristet, for hans vrede var opptent. 9Røk steg opp fra hans nese, fortærende ild fra hans munn. Glør luet fram fra ham. #5Mos 4:24. 32:22. 10Han bøyde himmelen og steg ned, mørke var under hans føtter. 11Båret av kjeruber fløy han, på vindens vinger for han fram. #99:1. 104:3. 1Krøn 28:18. 12Han gjorde mørket til sitt skjul, og teltet rundt om ham var mørke vann, tykke skyer. #97:2. 5Mos 4:11. Jes 50:3. 13Ut fra stråleglansen foran ham brøt hans skyer fram - hagl og glødende kull. 14Herren tordnet i himmelen, Den Høyeste lot sin røst høre - hagl og glødende kull. #29:3. 15Han skjøt ut sine piler og spredte sine fiender, med lyn i mengde forvirret han dem. 16De dype renner i havets bunn ble synlige, jordens grunnvoller ble lagt bare - ved din trussel, Herre, ved pusten fra din neses ånde. 17Fra det høye rakte han ut sin hånd, han grep meg, han dro meg opp av dype vann. #144:7. 18Han fridde meg ut fra min sterke fiende, fra dem som hatet meg - for de var for sterke for meg. 19De overfalt meg på min ulykkes dag, men Herren ble min støtte. 20Han førte meg ut i fritt rom. Han frelste meg, for han hadde behag i meg.
21Herren gjengjeldte meg etter min rettferdighet, han lønnet meg etter mine henders renhet. #7:9. 17:1. 22For jeg har tatt vare på Herrens veier, jeg vek ikke i ondskap fra min Gud. 23For alle hans lover hadde jeg for øye, jeg støtte ikke hans bud fra meg. 24Jeg var ulastelig i min ferd for ham, jeg voktet meg vel for min synd. #5Mos 18:13. 1Kong 14:8. 15:5. 25Og Herren gjengjeldte meg etter min rettferdighet, for mine hender var rene i hans øyne. #1Sam 26:23,24. 26Mot den fromme viser du deg from, mot den rettvise mann viser du deg rettvis, 27mot den rene viser du deg ren, mot den forvendte viser du deg vrang. #146:9. 3Mos 26:23,24. 2Sam 22:27. Ord 3:34. 28For du frelser elendige folk, og du tvinger høye øyne ned. #72:12. Ord 29:23. Jes 2:11. Luk 1:51. 29Ja, du lar min lampe skinne! Herren min Gud lyser opp mitt mørke. #97:11. 112:4. 132:17. 1Kong 15:4. Job 18:6.
30For ved deg stormer jeg løs på fiendeskarer, ved min Gud springer jeg over murer. #60:14. 118:10-12. Fil 4:13. 31Gud - hans vei er fullkommen. Herrens ord er rent. Han er et skjold for alle dem som setter sin lit til ham. #12:7. 19:9. 5Mos 32:31. Ord 30:5. 32For hvem er Gud uten Herren? Og hvem er en klippe, uten vår Gud? #86:8-10. Jes 43:11. 44:6,8. 45:5. 33Den Gud som omspenner meg med styrke og gjør min ferd ulastelig. 34Han gir meg føtter som hindene og setter meg på mine høyder. #Hab 3:19. 35Han lærer opp mine hender til krig, så mine armer spenner kobberbuen. #144:1. 36Du gir meg din frelse til skjold, og din høyre hånd støtter meg. Din nedbøyelse gjør meg stor. #Sal 40:2. Jes 57:15. Ef 6:16. 37Du gjør rommet vidt for mine skritt under meg, mine ankler svikter ikke. #31:9. 38Jeg skal forfølge mine fiender, og tar dem igjen. Jeg vender ikke tilbake før jeg har gjort ende på dem. 39Jeg knuser dem, så de ikke makter å reise seg. De faller under mine føtter. 40Du omspenner meg med styrke til krig. Du bøyer mine motstandere under meg. 41Du lar mine fiender vende meg ryggen, og jeg utrydder dem som hater meg. 42De roper, men det er ingen som redder dem - til Herren, men han svarer dem ikke. 43Jeg knuser dem som støv for vinden, jeg tømmer dem ut som søle på gaten. 44Du redder meg fra folks angrep, du setter meg til hode for hedninger. Folkeslag som jeg ikke har kjent, tjener meg. 45Bare de hører om meg, adlyder de meg. Fremmede kryper for meg. #66:3. 5Mos 33:29. 46Fremmede visner bort og går skjelvende ut av sine borger. 47Herren lever! Min klippe være lovet! Opphøyet er min frelses Gud. 48Han er den Gud som gir meg hevn og som legger folkeslag under meg. #47:4. 144:2. 49Han er den som frir meg fra mine fiender. Ja, over mine motstandere opphøyer du meg. Fra voldsmenn redder du meg. 50Derfor vil jeg prise deg blant hedningene, Herre, og lovsynge ditt navn. #57:10. Rom 15:9. 51Han gjør frelsen stor for sin konge. Han viser miskunn mot sin salvede, mot David og mot hans ætt til evig tid. #20:7. 28:8. 89:4,5. 2Sam 7:12-16.

Markert nå:

Salmene 18: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring