Salmene 150:6

Salmene 150:6 NB

Alt som har ånde, skal love Herren! Halleluja!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del