Salmene 150:2

Salmene 150:2 NB

Lov ham for hans mektige verk, lov ham etter hans storhets velde.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del