Salmene 143:8

Salmene 143:8 NB

La meg få høre om din miskunnhet om morgenen, for til deg setter jeg min lit. Kunngjør meg den veien jeg skal vandre, for til deg løfter jeg min sjel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 143:8

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 143:8