Salmene 143:7

Salmene 143:7 NB

Skynd deg å svare meg, Herre! Min ånd tæres bort. Skjul ikke ditt åsyn for meg, så jeg blir lik dem som farer ned i graven!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 143:7