Salmene 139:16

Salmene 139:16 NB

Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del