Salmene 139:14

Salmene 139:14 NB

Jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfullt vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 139:14

Del