Salmene 135
NB

Salmene 135

135
Pris Herren, for Herren er god
1Halleluja! Pris Herrens navn! Syng lovsang, dere Herrens tjenere, 2dere som står i Herrens hus, i forgårdene til vår Guds hus! 3Pris Herren, for Herren er god. Lovsyng hans navn, for det er herlig. #92:2. 119:68. 147:1. 4For Herren har utvalgt Jakob, han har gjort Israel til sin eiendom. #105:6. 2Mos 19:5. 5Mos 7:6. 10:15. 5Jeg vet at Herren er stor, vår Herre er større enn alle guder. #48:1. 86:8. 97:9. 145:3. 6Herren gjør alt det han vil, i himmelen og på jorden, i havet og i alle dyp. #115:3. 7Han lar regnskyer stige opp fra jordens ende, han sender lyn med regnet, han fører vind ut av sine forrådshus. #Jer 10:13. 51:16. Sak 10:1. 8Han slo de førstefødte i Egypt, både mennesker og fe. #78:51. 105:36. 2Mos 12:29. 9Han sendte tegn og under midt i deg, Egypt, mot farao og mot alle hans tjenere. #78:43. 136:15. 2Mos 7-12. 5Mos 6:22. 10Han slo mange hedningefolk og drepte mektige konger, #136:17,18. 11Sihon, amorittenes konge, og Og, Basans konge, og alle Kana’ans kongeriker, #4Mos 21:21-24,33-35. 5Mos 29:7. Jos 12:7 ff. 12og han ga landet deres til arv, han ga det som arv til Israel, sitt folk. #78:55. Jos 11:23. 13Herre, ditt navn blir til evig tid. Herre, ditt minne blir fra slekt til slekt. #102:13. 2Mos 3:15. 14For Herren skal dømme sitt folk, han skal miskunne seg over sine tjenere. #50:4. 106:45. 5Mos 32:36. 15Hedningenes gudebilder er sølv og gull, et verk av menneskers hender. #115:4-8. 16De har munn, men taler ikke. De har øyne, men ser ikke. 17De har ører, men hører ikke, og det er ikke ånde i deres munn. 18Som de selv er, slik blir også de som lager dem, hver den som setter sin lit til dem. 19Israels hus, lov Herren! Arons hus, lov Herren! 20Levis hus, lov Herren! Dere som frykter Herren, lov Herren! 21Lovet være Herren fra Sion, han som bor i Jerusalem! Halleluja!

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.