Salmene 129:4

Salmene 129:4 NB

Herren er rettferdig, han har hogd av de ugudeliges rep.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del