Salmene 117:2

Salmene 117:2 NB

For hans miskunnhet er mektig over oss, og Herrens trofasthet varer til evig tid. Halleluja!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del