Salmene 117:1

Salmene 117:1 NB

Lov Herren, alle hedninger! Pris ham, alle folk!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del