Salmene 116:1

Salmene 116:1 NB

Jeg elsker Herren, for han hører min røst, mine inderlige bønner.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 116:1

Del