Salmene 103:12

Salmene 103:12 NB

Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del