Salmene 102:1

Salmene 102:1 NB

Bønn av en elendig, når han tæres av lengsel og utøser sin sorg for Herrens åsyn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del