Salmene 100:2

Salmene 100:2 NB

Tjen Herren med glede, kom fram for hans åsyn med jubel!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 100:2

Del