Salomos Ordspråk 3:3

Salomos Ordspråk 3:3 NB

La ikke kjærlighet og trofasthet vike fra deg, bind dem om din hals og skriv dem på ditt hjertes tavle!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salomos Ordspråk 3:3