Salomos Ordspråk 1:10

Salomos Ordspråk 1:10 NB

Min sønn! Når syndere lokker deg, da samtykk ikke!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del