4 Mosebok 6:24

4 Mosebok 6:24 NB

Herren velsigne deg og bevare deg!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

4 Mosebok 6:24

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 4 Mosebok 6:24