4 Mosebok 25:10

4 Mosebok 25:10 NB

Og Herren talte til Moses og sa
NB: Norsk Bibel 88/07
Del