4 Mosebok 25:1

4 Mosebok 25:1 NB

Mens Israel oppholdt seg i Sjittim, begynte folket å drive hor med Moabs døtre
NB: Norsk Bibel 88/07
Del