Nehemja 11:31

Nehemja 11:31 NB

Benjamins barn hadde sine bosteder fra Geba av: i Mikmas, Aja, Betel med tilhørende småbyer
NB: Norsk Bibel 88/07
Del