Markus 11:24

Markus 11:24 NB

Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Markus 11:24

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Markus 11:24