Markus 1

1
Johannes forkynner og døper
1Begynnelsen til Jesu Kristi, Guds Sønns evangelium. #Matt 3:1 ff. Luk 3:1 ff. Joh 1:19 ff. 2Som det står skrevet i profetene: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde din vei. #Mal 3:1. Matt 11:10. Luk 7:27. 3Det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! #Jes 40:3. 4Slik sto døperen Johannes fram i ørkenlandet og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse. #Luk 1:77. 3:3. Apg 13:24. 19:4. 5Og hele Judea-landet og alle i Jerusalem dro ut til ham, og de ble døpt av ham i elven Jordan idet de bekjente sine synder. 6Johannes gikk kledd i klær av kamelhår og hadde lærbelte om livet, og maten hans var gresshopper og vill honning. #2Kong 1:8. Sak 13:4. 7Han forkynte og sa: Etter meg kommer han som er sterkere enn jeg - jeg er ikke engang verdig til å bøye meg ned og løse skoremmen hans. 8Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den Hellige Ånd. #Joh 1:26 ff. Apg 1:5. 2:4.
Jesus blir døpt og fristet
9Og det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nasaret i Galilea og ble døpt av Johannes i Jordan. #Matt 3:13-17.4:1-11.#Luk 3:21 ff. 4:1 ff. Joh 1:32 ff. 10Straks han steg opp av vannet, så han himmelen åpne seg og Ånden komme ned over ham som en due. #Joh 1:32. Apg 10:11. 11Og det lød en røst fra himmelen: Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg velbehag. #9:7. Matt 3:17. 17:5. 12Og straks drev Ånden ham ut i ørkenen. #Matt 4:1 ff. 13Der i ørkenen var han i førti dager, og ble fristet av Satan. Han holdt til blant de ville dyr, og englene tjente ham. #Sal 91:11 ff. Joh 1:51.
Jesus begynner sin virksomhet
14Men etter at Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. #Matt 4:12 ff. Luk 4:14 ff. 5:1 ff. 6:17. Joh 4:3,43. 15Han sa: Tidens mål er fullt, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet! #Matt 3:2. Gal 4:4. Ef 1:10. 1Tim 2:6. 16Da han gikk langs Galilea-sjøen, fikk han se Simon og hans bror Andreas. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere. #Matt 4:18 ff. Luk 5:1 ff. Joh 1:40-42. 17Jesus sa til dem: Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. 18Og straks forlot de garna sine og fulgte ham. 19Da han var kommet litt lenger fram, så han Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes. De satt i båten og bøtte garn. 20Straks kalte han dem. Og de forlot sin far Sebedeus og leiefolkene i båten, og fulgte ham.
I Kapernaum
21De gikk så inn i Kapernaum. Og på sabbaten gikk han straks inn i synagogen og lærte. #Matt 8:14 ff. Luk 4:31 ff. 22De var slått av undring over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som de skriftlærde. #Matt 7:28,29. 23Det var da i synagogen deres en mann med en uren ånd, og han skrek høyt 24og sa: Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nasaret? Du er kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du er, du Guds Hellige! #5:7. Joh 6:69. 25Men Jesus truet den og sa: Ti stille, og far ut av ham! 26Og den urene ånden rev og slet i ham, skrek med høy røst og for ut av ham. #9:20,26. 27Da ble alle forferdet, og de spurte hverandre: Hva er dette? En ny lære! Med myndighet befaler han til og med de onde åndene, og de adlyder ham. 28Og ryktet om ham kom straks ut overalt der omkring i Galilea. 29Straks de var kommet ut fra synagogen, gikk de inn i huset til Simon og Andreas, sammen med Jakob og Johannes. #5:37. Matt 8:14 ff. Luk 4:38 ff. 30Simons svigermor lå til sengs med feber, og straks talte de til ham om henne. 31Han gikk bort til henne, grep hånden hennes og reiste henne opp. Og feberen forlot henne, og hun tjente dem. 32Men da det var blitt kveld og solen var gått ned, brakte de til ham alle som var syke og de som var besatt av onde ånder. 33Og hele byen var samlet utenfor døren.
Jesus forkynner i Galilea
34Han helbredet mange som led av forskjellige slags sykdommer, og drev ut mange onde ånder. Men han tillot ikke åndene å tale, for de kjente ham. #1:44. Matt 4:23. 35Tidlig om morgenen, mens det ennå var ganske mørkt, sto han opp og gikk ut. Han dro bort til et øde sted og ba der. #6:46. Matt 14:23. Luk 4:12. 5:16. 6:12 36Simon og de som var sammen med ham, skyndte seg etter ham. 37Og de fant ham og sa til ham: Alle leter etter deg! 38Han sier til dem: La oss gå andre steder - til småbyene her omkring, så jeg kan forkynne Ordet der også. For det er derfor jeg er kommet. #Joh 18:37. 39Så dro han omkring i hele Galilea og forkynte i synagogene deres, og han drev ut de onde åndene. #1:23. 3:1. Matt 4:23.
Jesus renser en spedalsk
40Da kom en spedalsk til ham. Han ba ham og falt på kne for ham og sa til ham: Om du vil, så kan du gjøre meg ren! #Matt 8:2 ff. Luk 5:12 ff. 41Jesus fikk medynk med ham, rakte ut hånden, rørte ved ham og sa: Jeg vil, bli ren! 42Og straks forlot spedalskheten ham, og han var ren. 43Men Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort, #7:36. Matt 9:30. 44og sa til ham: Se til at du ikke sier dette til noen. Men gå og vis deg for presten og bær fram det renselsesofferet som Moses har påbudt, til et vitnesbyrd for dem. #3:12. 8:30. 9:9. 3Mos 14:2-4. Luk 4:41. 45Men han gikk ut og begynte å kunngjøre det og utbredte ryktet vidt og bredt. Derfor kunne Jesus ikke lenger gå åpenlyst inn i noen by. Han var utenfor, på øde steder, og folk kom til ham fra alle kanter.

Markert nå:

Markus 1: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring