Matteus 9:37

Matteus 9:37 NB

Da sa han til disiplene sine: Høsten er stor, men arbeiderne få.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del