Matteus 28

28
Jesus står opp fra graven
1Etter sabbaten, da det lysnet mot første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. #Mark 16:1 ff. Luk 24:1 ff. Joh 20:1 ff. 2Og se, det ble et stort jordskjelv. For en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. 3Han var som lyn å se til, og klærne hans var hvite som snø. #Dan 7:9. 10:6. Mark 9:3. Joh 20:12. Apg 1:10. 4De som holdt vakt, skalv av redsel for ham, og de ble som døde. 5Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. #14:27. 28:10. 6Han er ikke her, han er blitt reist opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! #12:40. 16:21. 17:23. 27:63. 7Skynd dere nå av sted og si til disiplene hans: Han er reist opp fra de døde. Og se, han går i forveien for dere til Galilea, der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette! #26:32. 8De skyndte seg da bort fra graven med frykt og stor glede. De løp av sted for å fortelle det til disiplene hans. 9Og se, Jesus kom i møte med dem, og sa: Vær hilset! De gikk da fram og omfavnet føttene hans og tilba ham.
10Da sier Jesus til dem: Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg. #v.7,16. 11Mens de ennå var på veien, se, da kom noen av vaktstyrken inn til byen og meldte fra til yppersteprestene om alt som var skjedd.
12Da kom disse sammen med de eldste til rådslagning, og de ga soldatene rikelig med penger 13og sa: Dere skal si: Disiplene hans kom om natten og stjal ham mens vi sov. #27:64. 14Og skulle det komme landshøvdingen for øre, skal vi tale vel med ham så dere kan være trygge. 15De tok imot pengene og gjorde som de fikk beskjed om. Og dette ryktet ble spredt blant jødene og har holdt seg til denne dag.
Misjonsbefalingen
16Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. #26:32. Mark 16:15 ff. Luk 24:47 ff. Joh 20:21 ff.
17Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. #Luk 24:37,41. 18Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! #11:27. Luk 10:22.#Joh 3:35. 17:2. Ef 1:20 ff. Heb 1:2. 19Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, #Apg 1:8. 2:38. 8:16. Rom 6:3. Gal 3:27.
20og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! #18:20. Apg 18:10.

Markert nå:

Matteus 28: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring