Matteus 14

14
Døperen Johannes’ død
1På den tiden fikk fjerdingsfyrsten Herodes* høre ryktet om Jesus. #Mark 6:14 ff. Luk 3:19 ff. 9:7 ff.#*Herodes Antipas, sønn av Herodes den store. 2Han sa da til sine tjenere: Dette er døperen Johannes. Han er stått opp fra de døde, og derfor virker disse kreftene i ham. 3Herodes hadde nemlig latt Johannes gripe, han hadde lagt ham i lenker og kastet ham i fengsel på grunn av Herodias, som var hans bror Filips kone.
4For Johannes hadde sagt til Herodes: Det er ikke tillatt for deg å ha henne. #3Mos 18:16. 20:21. 5Han ville helst ha drept ham, men fryktet for folket, for de holdt Johannes for en profet. #11:9. 21:26. Luk 20:6. 6Men da Herodes feiret fødselsdagen sin, danset Herodias’ datter for gjestene, og Herodes syntes godt om henne. 7Derfor lovte han med ed å gi henne hva hun så ba om. #Est 5:6. 8Da fikk moren henne til å si: Gi meg døperen Johannes’ hode på et fat. 9Kongen ble ille til mote, men på grunn av eden og av hensyn til gjestene, bød han at det skulle gis henne. 10Han sendte folkene sine av sted og lot Johannes halshogge i fengselet. 11Hans hode ble så båret inn på et fat og gitt til piken, og hun bar det til sin mor. 12Men Johannes’ disipler kom og tok hans legeme og begravde det. Så gikk de og fortalte det til Jesus. 13Da Jesus hørte dette, dro han bort derfra i en båt til et øde sted, hvor han kunne være for seg selv. Men folk fikk vite det, og de fulgte etter ham til fots fra byene. #Mark 6:30 ff. Luk 9:10 ff. Joh 6:1 ff.
Jesus metter fem tusen
14Og da han steg i land, fikk han se mye folk. Han kjente inderlig medynk med dem og helbredet de syke blant dem. #4:23. 9:36. 15Men da det led mot kveld, kom disiplene til ham og sa: Stedet er øde, og det er alt sent på dagen. Send derfor folket fra deg, så de kan dra bort i landsbyene og kjøpe seg mat! #15:32 ff.
16Jesus sa da til dem: De behøver ikke gå bort. Dere skal gi dem mat! 17Men de sa til ham: Vi har ikke her noe annet enn fem brød og to fisker. 18Da sa han: Bring dem hit til meg. 19Så bød han folket å sette seg ned i gresset, og han tok de fem brødene og de to fiskene, så opp mot himmelen og ba velsignelsesbønnen*. Og han brøt brødene og ga dem til disiplene, og disiplene delte ut til folket. #26:26. Luk 24:30.#*Se Bordbønn i Ordforklaringer. 20Alle spiste og ble mette. Og de samlet opp stykkene som ble til overs - tolv kurver fulle.#2Kong 4:43 ff. Luk 8:19. 21Men de som hadde spist, var omkring fem tusen menn, utenom kvinner og barn.
Jesus går på vannet
22Og straks nødde han disiplene til å gå i båten og dra i forveien for ham over til den andre siden, mens han sendte folket fra seg.#Mark 6:45 ff. Joh 6:16ff.
23Da han hadde sendt folket fra seg, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Og da kvelden kom, var han der alene. #Luk 5:16. 6:12. 24Men båten var alt midt ute på sjøen, og den stampet hardt mot bølgene, for vinden var imot. 25Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. 26Da disiplene fikk se ham der han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og sa: Det er et spøkelse! Og de skrek av redsel. #Luk 24:37. 27Men Jesus talte straks til dem og sa: Vær ved godt mot, det er meg. Frykt ikke! 28Da svarte Peter ham og sa: Herre, er det deg, da byd meg å komme til deg på vannet! 29Han sa: Kom! Og Peter steg ut av båten og gikk bortover vannet mot Jesus. 30Men da han så det veldige uværet, ble han redd, og begynte å synke. Da ropte han: Herre, frels meg! #8:25,26. 31Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham, og han sa til ham: Du lite troende! Hvorfor tvilte du? 32Og da de steg opp i båten, la stormen seg. 33Men de som var i båten, kom og falt ned for ham og sa: Sannelig, du er Guds Sønn!#16:16. 27:54. Mark 15:39. Joh 1:49.
Jesus helbreder i Gennesaret-landet
34Da de var kommet over, la de til ved Gennesaret-landet. #Mark 6:53 ff.
35Folk der på stedet kjente ham igjen, og de sendte bud rundt i hele omlandet, og førte til ham alle som hadde ondt. #4:24. 36Og de ba ham om at de bare måtte få røre ved minnedusken på kappen hans. Og alle som rørte ved ham, ble helbredet. #9:21. 4Mos 15:38 ff. 5Mos 22:12. Luk 6:19.

Markert nå:

Matteus 14: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring