Lukas 24

24
Jesus står opp fra graven
1Men på den første dagen i uken, tidlig i dagningen, kom de til graven. De hadde med seg de velluktende urtene som de hadde gjort i stand. #Matt 28:1 ff. Mark 16:1 ff. Joh 20:1 ff. 2Men de fant steinen rullet fra graven. 3Og da de gikk inn, fant de ikke Herren Jesu legeme. 4Og det skjedde, mens de sto der i villrede om dette, se, da sto to menn hos dem, kledd i skinnende klær. #2:9. Joh 20:12. Apg 1:10. 12:7. 5Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Da sa mennene til dem: Hvorfor søker dere den levende blant de døde? 6Han er ikke her, han er blitt reist opp! Husk hvordan han talte til dere mens han ennå var i Galilea, 7da han sa: Menneskesønnen må overgis i syndige menneskers hender, bli korsfestet og stå opp på den tredje dagen. #9:22,44. 18:31-33. 8Da mintes de hans ord.#Matt 20:18-19. 9Og da de kom tilbake fra graven, fortalte de alt dette til de elleve og alle de andre. 10Det var Maria Magdalena og Johanna og Maria, Jakobs mor, og de andre kvinnene som var med dem, som fortalte dette til apostlene. #8:2,3. Matt 27:56. Mark 6:30. 11Og apostlene syntes dette var løst snakk, og de trodde dem ikke. #1Mos 45:26. Mark 16:11. 12Men Peter sto opp og løp til graven. Da han bøyde seg ned, så han bare linklærne. Han gikk så hjem, og undret seg over det som var skjedd. #Joh 20:3-6.#
To disipler på vei til Emmaus
13Og se, to av dem var samme dag på vei til en by som heter Emmaus og ligger seksti stadier fra Jerusalem.
14Og de talte med hverandre om alt dette som var skjedd. 15Og det skjedde, mens de samtalte og drøftet dette, kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem. 16Men øynene deres ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. #Joh 21:4. 17Han sa til dem: Hva er det dere går og samtaler om på veien? De sto da stille og så bedrøvet opp. 18Den ene av dem, som hette Kleopas, sa til ham: Er du den eneste av dem som oppholder seg i Jerusalem, som ikke vet hva som er skjedd der i disse dagene? 19Han sa da til dem: Hva da? De sa til ham: Det med Jesus fra Nasaret, en mann som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket - #Matt 21:11. Mark 1:24. Apg 2:22. 20og hvordan våre yppersteprester og rådsherrer overga ham til dødsdom og korsfestet ham. 21Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel. Og nå er det alt tredje dagen siden disse tingene skjedde. #1:68. 2:38. 18:33. Apg 1:6. 22Men så har også noen av våre kvinner forferdet oss. Tidlig i dag morges var de ute ved graven, #Matt 28:8. Mark 16:10. Joh 20:18. 23men de fant ikke hans legeme. Så kom de og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. 24Noen av dem som var med oss, gikk da til graven. De fant det slik som kvinnene hadde sagt. Men ham så de ikke. 25Da sa han til dem: Så uforstandige dere er, og så trege i hjertet til å tro alt det som profetene har talt! 26Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? #Jes 50:6. 53:11,12. Apg 17:3. Heb 2:10. 12:2. 1Pet 1:11. 27Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og forklarte for dem i alle Skriftene det som er skrevet om ham. #1Mos 3:15. 12:3. 5Mos 18:15. Sal 16:9 ff.#Jes 52:13-15. 53:1-12. Dan 9:24 ff. Apg 17:3. 1Pet 1:11. 28Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot han som om han ville gå videre. 29Men de nødde ham og sa: Bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen heller. Han gikk da inn for å bli hos dem. 30Og det skjedde da han satt til bords med dem, da tok han brødet, ba velsignelsesbønnen* og brøt det og ga dem. #22:19. *Se Matt 14:19. 31Da ble øynene deres åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem. 32Og de sa til hverandre: Brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og åpnet Skriftene for oss! 33Og de tok av sted i samme stund og vendte tilbake til Jerusalem. De fant der de elleve samlet, og de som var med dem. 34Og disse sa: Herren er virkelig blitt reist opp og er blitt sett av Simon! #1Kor 15:4,5. 35De to fortalte da hva som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet.
Jesus åpenbarer seg for apostlene og andre disipler
36Mens de talte om dette, sto han selv midt iblant dem og sa til dem: Fred være med dere!
37Men de ble forferdet og fylt av frykt, og trodde det var en ånd de så. #Matt 14:26. Mark 6:49. 38Han sa til dem: Hvorfor er dere forferdet? Hvorfor stiger tvilende tanker opp i hjertene deres? 39Se mine hender og mine føtter, at det er meg selv! Rør ved meg og se! For en ånd har ikke kjøtt og ben, slik dere ser at jeg har. #Joh 20:20,27. 40Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sine føtter. 41Men da de ennå ikke trodde for glede, og undret seg, sa han til dem: Har dere noe å spise her? #Joh 21:5,10. 42De ga ham da et stykke stekt fisk og noe av en honningkake. 43Og han tok det og spiste det mens de så på. #Apg 10:41. 44Så sa han til dem: Dette er mine ord, som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere, at alt det måtte oppfylles som er skrevet om meg i Mose lov og profetene og salmene. #v.6, 27. 5Mos 18:15. Sal 22:1 ff. Jes 53:1 ff. 45Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå Skriftene. #Joh 20:9. 12:16. 1Joh 5:20. 46Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias måtte lide og stå opp fra de døde den tredje dagen, #v.26. 9:22.#Jes 53:1 ff. Hos 6:2. Jon 2:1,11. Matt 12:40. 47og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. #Jes 2:3. Apg 1:8. 2:38. 10:43. 13:38. 48Dere er vitner om dette. #Joh 15:27. Apg 1:8. 2:32. 49Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. #Joel 3:1 ff.#Joh 14:16,26. 15:26. 16:7. Apg 1:4. 2:1 ff.
Jesus blir tatt opp til himmelen
50Han førte dem ut imot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem. #Apg 1:9 ff.
51Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble tatt opp til himmelen. #Mark 16:19. Apg 1:9. 52Og de falt ned og tilba ham og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. #Joh 14:28. 16:22. Apg 1:12. 53Og de var alltid i templet og lovet og priste Gud. #Apg 2:46. 3:1. 5:42.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;