3 Mosebok 22:26

3 Mosebok 22:26 NB

Og Herren talte til Moses og sa
NB: Norsk Bibel 88/07
Del