3 Mosebok 22:21

3 Mosebok 22:21 NB

Når noen vil ofre til Herren et fredsoffer av storfeet eller av småfeet, enten for å oppfylle et løfte eller for å gi et frivillig offer, da skal det være uten lyte, for at Herren kan ha velbehag i det. Det skal slett ikke være noe lyte på det.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del