3 Mosebok 22:20

3 Mosebok 22:20 NB

Noe som det er lyte på, må dere ikke ofre, for da har Herren ikke velbehag i dere.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del