3 Mosebok 17:5

3 Mosebok 17:5 NB

Derfor skal Israels barn komme til Herren med sine slaktedyr som de pleier å slakte på fri mark. De skal føre dem fram til inngangen til sammenkomstens telt, til presten, og ofre dem som fredsoffer til Herren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del