Klagesangene 4:22

Klagesangene 4:22 NB

Din straff er fullbyrdet, Sions datter! Han vil ikke mer bortføre deg. Men Edoms datter: Han vil hjemsøke deg for din misgjerning, han vil åpenbare dine synder.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del