Josva 6

6
Jeriko blir inntatt
1Jeriko holdt portene lukket og låst på grunn av Israels barn. Ingen gikk ut, og ingen kom inn. 2Da sa Herren til Josva: Se, jeg har gitt Jeriko med kongen og de tapre krigerne i din hånd. #2:9,24. 5Mos 7:24. 3La nå alle stridsmennene gå omkring byen, rundt om den én gang! Slik skal du gjøre i seks dager. 4Sju prester skal bære sju jubelhorn foran arken. Men den sjuende dagen skal dere gå sju ganger omkring byen, og prestene skal blåse i hornene. #4Mos 10:8. 5Når de så blåser i jubelhornet med lange toner, og dere hører lyden av hornet, da skal hele folket sette i et høyt rop. Da skal bymuren falle ned der hvor den står, så folket kan stige over den, hver rett fram for seg. 6Da kalte Josva, Nuns sønn, prestene til seg og sa til dem: Dere skal bære paktens ark, og sju prester skal bære sju jubelhorn foran Herrens ark.
7Og til folket sa han: Dra fram og gå omkring byen. De væpnede menn skal gå foran Herrens ark. 8Da Josva hadde sagt dette til folket, gikk de sju prestene fram, de som bar de sju jubelhornene for Herrens åsyn. De blåste i hornene, og Herrens paktsark fulgte etter dem.
9De væpnede mennene gikk foran prestene som blåste i hornene, og de som avsluttet toget, gikk etter arken, mens det ustanselig ble blåst i hornene.
10Josva bød folket og sa: Dere skal ikke rope og ikke la deres røst høre. Det skal ikke gå et ord ut av munnen deres før jeg sier til dere: Rop nå! Da skal dere rope. 11Så førte han Herrens ark omkring byen, én gang rundt om den. Deretter dro de inn i leiren og ble der natten over. 12Morgenen etter sto Josva tidlig opp, og prestene bar Herrens ark.
13Og de sju prestene som bar de sju jubelhornene foran Herrens ark, gikk hele tiden og blåste i hornene. De væpnede mennene gikk foran dem, og de som sluttet toget, gikk etter Herrens ark. Hele tiden ble det blåst i hornene. 14Slik gikk de den andre dagen én gang omkring byen. Så vendte de tilbake til leiren. Dette gjorde de i seks dager. 15Den sjuende dagen sto de tidlig opp, med det samme det grydde av dag, og så gikk de sju ganger rundt byen. De bar seg at på samme måten som før, bare at de denne dagen gikk sju ganger omkring byen. 16Og da prestene blåste i hornene den sjuende gangen, da sa Josva til folket: Rop nå! for Herren har gitt dere byen. 17Byen og alt som er i den, skal være viet til Herren og bannlyst. Bare horkvinnen Rahab og alle som er i huset hos henne, skal få leve, fordi hun skjulte de mennene som vi hadde sendt ut. #2:4,12 ff.
18Men vokt dere vel for det som er bannlyst, så dere ikke først slår med bann og siden tar av det som er bannlyst. For da legger dere Israels leir under bann og fører den i ulykke. #7:1. 3Mos 27:28. 19Men alt sølv og gull og alle ting som er av kobber og jern, skal være helliget til Herren og komme i Herrens skattkammer. 20Så ropte folket, og de blåste i hornene. Og det skjedde da folket hørte lyden fra hornene, og de satte i et høyt rop, da falt muren helt sammen, og folket steg rett inn i byen og inntok den. #Heb 10:30. 21Og de slo med bann alt som var i byen. Både menn og kvinner, både unge og gamle, storfe og småfe og esler slo de med sverdets egg. 22Men Josva sa til de to mennene som hadde utspeidet landet: Gå inn i horkvinnens hus og før kvinnen og alle dem som hører henne til, ut derfra, slik som dere har lovt henne med ed. #2:12 ff. 23De unge mennene som hadde vært speidere, gikk da inn og førte Rahab ut av huset, likeså hennes far og mor og brødre og alle som hørte henne til. Hele hennes slekt førte de ut og lot dem få oppholde seg et sted utenfor Israels leir. #Heb 10:31. 24Men byen med alt det som var i den, brente de opp med ild. Bare sølvet og gullet og alle de ting som var av kobber og jern, la de ned i skattkammeret i Herrens hus. 25Horkvinnen Rahab og hennes fars slekt og alle dem som hørte henne til, lot Josva få leve. Hun ble boende blant Israels folk inntil denne dag, fordi hun skjulte de mennene som Josva hadde sendt for å utspeide Jeriko. #Dom 1:25. Matt 1:5. 26Den gang lot Josva folket sverge denne ed: Forbannet for Herrens åsyn være den mannen som går i gang med å bygge opp igjen denne byen Jeriko! Når han legger byens grunnvoll, skal det koste ham hans førstefødte sønn, og når han setter opp byportene, skal det koste ham hans yngste sønn. #1Kong 16:34.
27Og Herren var med Josva, og ryktet om ham kom ut over hele landet.

Markert nå:

Josva 6: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring