Josva 4

4
Monumenter av stein ved Gilgal
1Da nå hele folket var kommet vel over Jordan, sa Herren til Josva: 2Velg ut tolv menn av folket, én mann av hver stamme, #3:12 3og befal dem og si: Ta opp tolv steiner fra Jordans bunn, fra det stedet der prestenes føtter står. Og dere skal bære dem med dere over og legge dem ned på det stedet hvor dere slår leir for natten. 4Da kalte Josva til seg de tolv mennene som han hadde utvalgt blant Israels barn, én mann for hver stamme. 5Og Josva sa til dem: Gå foran Herrens, deres Guds ark, ut i Jordan og ta hver sin stein opp på skulderen, etter tallet på Israels barns stammer! 6Disse steinene skal være et tegn blant dere. Når barna deres i fremtiden spør: Hva er dette for steiner? #v.21. 2Mos 12:26. 5Mos 6:20. Sal 44:1. 7da skal dere si til dem: Jordans vann delte seg foran Herrens paktsark. Da den kom ut i Jordan, delte Jordans vann seg. Og disse steinene skal være til et minne om dette for Israels barn til evig tid. #3:16. 8Israels barn gjorde som Josva befalte. De tok tolv steiner opp av Jordan, slik Herren hadde sagt til Josva, etter tallet på Israels barns stammer, og de bar dem med seg over til det stedet hvor de ble natten over, og der la de dem ned. 9Og ute i Jordan, på det stedet hvor de prestene som bar paktens ark, sto med sine føtter, reiste Josva tolv steiner opp. De står der den dag i dag. 10Prestene som bar paktens ark, ble stående midt ute i Jordan til det var utført, alt det som Herren hadde befalt Josva å si til folket, i samsvar med det Moses hadde gitt Josva påbud om. Og folket skyndte seg og gikk over. #3:17.
11Da hele folket var kommet vel over, dro Herrens ark og prestene fram foran folket. 12Og Rubens barn og Gads barn og den halve Manasses stamme dro fullt rustet fram i spissen for Israels barn, slik som Moses hadde sagt til dem. #4Mos 32:21,29. 13Det var omkring førti tusen menn som dro fram for Herrens åsyn, rustet til strid, til kamp på Jerikos ødemarker. 14Denne dagen gjorde Herren Josva stor for hele Israels øyne. De hadde ærefrykt for ham, likesom de hadde hatt ærefrykt for Moses, alle hans livs dager. #3:7.
15Og Herren sa til Josva: 16Si til prestene som bærer vitnesbyrdets ark, at de skal stige opp av Jordan! 17Og Josva bød prestene og sa: Stig opp av Jordan! 18Da nå prestene som bar Herrens paktsark, steg opp av Jordan og hadde satt sine føtter på tørt land, da vendte Jordans vann tilbake til sitt leie og gikk som før over alle sine bredder. #3:15 ff. 19Det var den tiende dagen i den første måneden at folket steg opp av Jordan. Og de slo leir ved Gilgal, lengst mot øst i landet omkring Jeriko. #5:9.
20Der i Gilgal reiste Josva opp de tolv steinene som var tatt opp av Jordan. #v.8. 1Kong 18:31.
Josva forklarer hensikten med steinene
21Og han sa til Israels barn: Når barna deres i fremtiden spør sine fedre: Hva er dette for steiner? 22da skal dere fortelle deres barn om dette og si: På tørt land gikk Israel over Jordan her, 23fordi Herren deres Gud lot Jordans vann tørke bort foran dere til dere kom over, likesom Herren deres Gud gjorde med Rødehavet, som han lot tørke bort foran oss til vi var kommet over. #2Mos 14:21. 24Dette gjorde han for at alle folk på jorden skal kjenne at Herrens hånd er sterk, og for at dere alle dager skal frykte Herren deres Gud.

Markert nå:

Josva 4: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring