Job 42:2

Job 42:2 NB

Jeg vet at du kan alt, og at ingen plan er umulig å gjennomføre for deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del