Johannes 8

8
Kvinnen som var grepet i ekteskapsbrudd
1Men Jesus gikk ut til Oljeberget. 2Tidlig om morgenen kom han igjen til templet. Folkemengden samlet seg om ham. Han satte seg og lærte dem. #v.20. 7:14. Matt 26:55. Luk 21:37,38. 3De skriftlærde og fariseerne førte da til ham en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd, og de stilte henne fram for ham. 4Og de sa til ham: Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. 5I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du? #3Mos 20:10. 5Mos 22:22-24. 6Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for. Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden. #Jer 17:13. Matt 16:1. 19:3. 22:15,18,35. Mark 3:2. 8:11. 10:2. 12:15. Luk 6:7. 10:25. 11:16. 7Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem: Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første steinen på henne! #5Mos 17:7. Matt 7:1. Rom 2:1,22. 8Så bøyde han seg ned igjen, og skrev på jorden. #Jer 17:13 9Men da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. 10Da rettet Jesus seg opp og sa til henne: Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg? 11Hun sa: Ingen, herre! Og Jesus sa: Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer! #3:17. 5:14. Rom 8:1.#
Jesus er verdens lys
12Igjen talte Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. #1:4,5,9.#9:5. 12:35,36,46. Jes 9:2. 49:6. 60:1,3. Matt 5:14.
13Fariseerne sa da til ham: Du vitner om deg selv! Ditt vitnesbyrd er ikke sant. #5:31. 5Mos 19:15. 14Jesus svarte og sa til dem: Om jeg så vitner om meg selv, er mitt vitnesbyrd sant. For jeg vet hvor jeg er kommet fra, og hvor jeg går hen. Men dere vet ikke hvor jeg kommer fra, eller hvor jeg går hen. #7:28. 18:37. 15Dere dømmer etter kjødet. Jeg dømmer ingen. #3:17. 7:24. 12:47. 16Men også om jeg dømmer, så er min dom rett. For jeg er ikke alene, men jeg og Faderen, som har sendt meg. #5:22,30. 17Men også i deres lov står det skrevet at to menneskers vitnesbyrd er sant. #5Mos 17:6. 19:15. Matt 18:16. 2Kor 13:1. 18Jeg er den som vitner om meg selv, og Faderen som har sendt meg, vitner om meg. #5:37. 1Joh 5:9. Åp 1:5. 19De sa da til ham: Hvor er din Far? Jesus svarte: Dere kjenner verken meg eller min Far. Hvis dere kjente meg, da kjente dere også min Far. #7:28. 14:7,9. 16:3. 20Disse ordene talte han ved tempelkisten, mens han lærte i templet. Og ingen grep ham, for hans time var ennå ikke kommet. #2:4. 7:8,30,44. Mark 12:41. 21Igjen talte han til dem: Jeg går bort, og dere skal lete etter meg. Og dere skal dø i deres synd. Dit jeg går, kan dere ikke komme. #7:34. 13:33. 16:28. 22Judeerne sa da: Han vil vel ikke ta sitt eget liv, siden han sier: Dit jeg går, kan dere ikke komme? 23Han sa til dem: Dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. #3:31. 17:14,16. 1Joh 4:5. 24Derfor sa jeg til dere at dere skal dø i deres synder. For dersom dere ikke tror at JEG ER* den jeg er, skal dere dø i deres synder. #2Mos 3:14.#Mark 16:16. *Se Ordfoklaringer: JEG ER 25De sa da til ham: Hvem er du? Jesus sa til dem: Nettopp det jeg sier dere! 26Mangt har jeg å si og dømme om dere! Men han som har sendt meg, er sanndru, og det jeg har hørt av ham, det taler jeg til verden. #3:11,32,33. 7:28. 27De skjønte ikke at det var om Faderen han talte til dem. 28Jesus sa da: Når dere får opphøyet Menneskesønnen, da skal dere forstå at JEG ER den jeg er. Og av meg selv gjør jeg ingenting, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg dette. #3:14. 5:19,30. 12:32. 14:10. 2Mos 3:14. 29Han som har sendt meg, er med meg. Han har ikke latt meg bli alene, for jeg gjør alltid det som er til behag for ham. #v.16. 16:32. 30Da han talte dette, var det mange som trodde på ham. #2:23. 7:31.
Jesus er veien til sann frihet
31Jesus sa da til de judeerne som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. #15:7,10. 2Joh 9. 32Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. #v.36. Rom 6:18. 8:2. Gal 5:1,13. 33De svarte ham: Vi er Abrahams ætt og har aldri vært treller under noen! Hvordan kan du da si: Dere skal bli fri? #Matt 3:9. Luk 3:8.
34Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell. #Rom 6:16,20. 2Pet 2:19. 35Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. #1Mos 21:10. Gal 4:30. 36Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. #v.32. Rom 8:3. Gal 5:1. 37Jeg vet at dere er av Abrahams ætt. Men dere søker å drepe meg, fordi mitt ord ikke får rom hos dere. #v.39. 5:18. 7:19. 38Jeg taler det jeg har sett hos min Far, og dere gjør det dere har hørt av deres far.
Judeerne avviser Jesus og søker å steine ham
39De svarte og sa til ham: Vår far er Abraham! Jesus sier til dem: Var dere Abrahams barn, da gjorde dere Abrahams gjerninger. #Matt 3:9. Rom 2:28. 9:6,7. Gal 3:7,14. 40Men nå søker dere å drepe meg - et menneske som har sagt dere sannheten, den som jeg har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham. #7:1. 1Mos 15:6. 41Dere gjør deres fars gjerninger. De sa da til ham: Vi er ikke født i hor! Vi har én far, Gud. 42Jesus sa til dem: Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. For jeg kommer fra Gud og er utgått fra ham. For jeg er heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg. #16:27,28. 1Joh 5:1. 43Hvorfor skjønner dere ikke det jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord! 44Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. #1Mos 3:4. 2Kor 11:3. 1Joh 3:8-10. 45Men fordi jeg sier sannheten, tror dere meg ikke. 46Hvem av dere kan overbevise meg om synd? Men sier jeg sannheten, hvorfor tror dere meg da ikke? #18:37. 2Kor 5:21. 1Pet 2:22. 1Joh 3:5. 47Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, fordi dere ikke er av Gud. #10:26. 18:37. 1Joh 4:6. 5:19. 48Judeerne svarte og sa til ham: Sier vi ikke med rette at du er en samaritan og en besatt? #7:20. 10:20. 49Jesus svarte: Jeg er ikke besatt. Men jeg ærer min Far, og dere vanærer meg. 50Jeg søker ikke min egen ære. Det er en som søker den, og han dømmer. #5:41. 7:18. 51Sannelig, sannelig sier jeg dere: Om noen holder fast på mitt ord, skal han aldri i evighet se døden. #5:24. 11:25,26. 52Da sa judeerne til ham: Nå skjønner vi at du er besatt. Abraham døde, og profetene likeså, men du sier: Den som holder fast på mitt ord, skal aldri i evighet smake døden! 53Du er da vel ikke større enn vår far Abraham som døde? Også profetene døde. Hvem gjør du deg selv til? #4:12. 54Jesus svarte: Dersom jeg ærer meg selv, da er min ære ingenting. Det er min Far som ærer meg, han som dere sier er deres Gud. 55Dere kjenner ham ikke, men jeg kjenner ham. Dersom jeg sier at jeg ikke kjenner ham, da blir jeg en løgner som dere. Men jeg kjenner ham og holder fast på hans ord. #v.19. 7:28,29. 56Abraham, deres far, frydet seg til å se min dag. Og han så den og gledet seg. #1Mos 12:3. Luk 10:24. Rom 4:16,17. Heb 11:13. 57Judeerne sa da til ham: Du er ennå ikke femti år og har sett Abraham? 58Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: JEG ER før Abraham ble til. #1:1,2. Jes 43:13. Kol 1:17. 59De tok da opp steiner for å kaste på ham. Men Jesus skjulte seg og gikk ut av templet. #10:31. 11:8. Luk 4:30.

Markert nå:

Johannes 8: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring